گرفتن مرتب کردن جریمه ها قبل از خرد کردن قیمت

مرتب کردن جریمه ها قبل از خرد کردن مقدمه

مرتب کردن جریمه ها قبل از خرد کردن